CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN – NĂM C (25.08.2019)
Lu-ca đoạn 13, câu 24: Chúa Giê-su phán cùng họ rằng: “CÁC NGƯƠI HÃY CỐ GẮNG VÀO QUA CỬA HẸP,/ VÌ TA BẢO CÁC NGƯƠI BIẾT:/ NHIỀU NGƯỜI SẼ TÌM VÀO MÀ KHÔNG VÀO ĐƯỢC”.
Lạy Chúa Giê-su,/ xin giúp chúng con biết không ngừng chiến đấu với chính mình,/ biết hy sinh, nhịn nhục để đi qua con đường hẹp/ mà tiến về quê trời vĩnh cửu./ Amen.
HỌC HỎI GIÁO LÝ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO
Câu Giáo lý 32: H./ Trong lịch sử Hội Thánh, có mấy kinh Tin Kính?
T./ Trong lịch sử Hội Thánh, có nhiều kinh Tin Kính,/ nhưng quan trọng và phổ biến nhất, đó là kinh Tin Kính Các Thánh Tông đồ/ và kinh Tin Kính Công đồng Ni-xê-a Công-tăng-ti-nô-pô-li [35].

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.